Dico Social­försäkringsråd
Experthjälp på Internet
Lågt eller inget arvode

________


Kvalificerad rådgivning

om förmåner enligt socialförsäkringsbalken (SFB)

från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
_________

Corona?  Kan man få smittbärarersättning, sjukpenning arbetsskadeersättning eller föräldrapenning?  

 

Bestämmelser om socialförsäkring finns i en av lagbokens elva balkar.
Bestämmelser om socialförsäkring finns i en av lagbokens elva balkar.

Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) trädde i kraft den 1 januari 2011 och ersatte då 30 äldre lagar när det gäller förmåner för tid efter 2010. Det handlar om förmåner till föräldrar och barn (familjer), vid sjukdom eller arbetsskada, vid funktionshinder, vid ålderdom och till efterlevande samt om olika bostadsstöd. Lagreglerna kompletteras med åtskilliga förordningar av regeringen och föreskrifter av förvaltningsmyndigheterna. Det finns även omfattande rättspraxis från de allmänna förvaltningsdomstolarna.