En bro till kunskap via mejl.
En bro till kunskap via mejl.

Så här gör man:

-
Skicka din fråga i ett mejl till dico@socialforsakringsrad.se.
Uppge gärna födelseår och andra omständigheter som du tror har betydelse. Handlingar kan bifogas i fil. Handlingar som innehåller känsliga personuppgifter bör hellre skickas i kopia med posten till adressen nedan. Ange i så fall i frågemejlet att du även bifogar handlingar med posten.

- Dico hör i regel av sig genom mejl inom två arbetsdagar, antingen med ett kortfattat svar eller med kompletterande frågor och bindande prisuppgift för beräknad arbetstid. Får du svar direkt är svaret gratis.

- Fortsätt annars mejlväxlingen med ledning av frågorna från Dico, vilket innebär att du accepterar det pris som har angetts i Dicos mejl.

- När du senare har fått Dicos slutliga svar och faktura via mejl betalar du arvodet inom 30 dagar på något av de sätt som anges nedan och uppger då fakturans nummer.

Många rättskällor på området: socialförsäkringsbalken, andra lagar, regeringens förordningar,  myndigheternas föreskrifter, lagförarbeten, domstolarnas praxis samt litteraturen
Många rättskällor på området: socialförsäkringsbalken, andra lagar, regeringens förordningar, myndigheternas föreskrifter, lagförarbeten, domstolarnas praxis samt litteraturen

Bankgiro   244-2853
Plusgiro    797660-8
Swish        1234993267

Dicos postadress är: c/o Lars-Göran Hessmark, Agronomvägen 4, 224 80 LUND

Läs även informationen under fliken Villkor & priser.