Hemsidan är senast uppdaterad 2019-12-15

 

En systematisk förmånstabell
Klicka på ikonen ovan för att få en utförlig tabell (5 s.) över alla förmånerna i socialförsäkringsbalken (SFB). Tabellen kan göra det lättare för dig att ställa rätt fråga till Dico, och den kan även tjäna som hjälp till självhjälp genom att via länken Lagrummet.se ovan till höger själv leta i balken under Lagar (SFS 2010:110, fulltext) med ledning av kapitelangivelser i förmånstabellen.

Litteraturanvisningar

Förlaget om den utförliga kommentaren på bilden intill:
"Kommentaren som utförligt förklarar och vägleder genom hela socialförsäkringsbalken. Författarna är domstolsjurister med unika samlade erfarenheter av socialförsäkringen genom såväl arbete med lagstiftningen som tillämpningen av den i samtliga domstolsinstanser. Till varje paragraf med materiellt innehåll ges en utförlig redovisning av relevanta förarbeten, rättsfall och andra rättskällor. I de fall då det har betydelse för förståelsen av en bestämmelse ges även en förklarande historisk bakgrund. Denna utförliga beskrivning och analys av regelsystemet är nödvändig för alla som arbetar med socialförsäkringsfrågor.".

En lite mindre uppslagsbok och vägledning för alla
på endast cirka 150 sidor. Boken finns även i elektronisk och uppdaterad form i rättsdatabasen Zeteo, numera Juno, hos Norstedts Juridik.

Länkar

Lagrummet.se

Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation, med länkar till alla webbplatser för lagar, förordningar, förarbeten och beslut.
 

Stora kommentaren till socialförsäkringsbalken

Norstedts Juridiks Blå Bibliotek, häftad bok eller elektronisk och uppdaterad I rättsdatabasen Zeteo, numera Juno. Bokupplagan består numera av två delar på sammanlagt cirka 2 000 sidor.

Klicka på bilderna för att komma till bokförlaget
Skriften Socialförsäkringens A-Ö (Norstedts Juridik, tidigare Wolters Kluwer förlag) innehåller en introduktion till socialförsäkringsbalken och förklarar genom uppslagsord dess förmåner, ersättningsvillkor och termer. Skriften är avsedd som en allmän orientering, vägledning och uppslagsbok. Skriften vänder sig till alla försäkrade, enskilt eller i fackklubbar, intresseföreningar och studiecirklar, samt även till jurister och handläggare som inte är specialister på området men som enkelt vill söka efter eller bilda sig en uppfattning om innehållet och förmånerna i balken. Klicka på bilden för att komma till förlaget. För djupare kunskap hänvisas till lagkommentaren på bilden ovan