Dico kan ge dig snabba svar och råd via mejl i juridiska eller praktiska frågor om försäkringar och bidrag enligt socialförsäkringsbalken (SFB).
 

Dico kan också lämna svar som kräver djupare kunskap och mångåriga erfarenheter från lagstiftningsarbetet, ärendehanteringen och förvaltningsdomstolarna.
 

Dico har F-skattsedel i fråga om litterär, pedagogisk och rådgivande verksamhet angående socialförsäkringen. Verksamheten bedrivs av       Lars-Göran Hessmark, som har varit huvudredaktör för bokverket på bilden intill. Han har tidigare som huvudsyssla varit chefsdomare och har även lett statens offentliga utredning om balkens tillkomst (SOU 2005:114).
 

Dico åtar sig inte att vara ditt ombud hos myndigheter eller domstolar, men du kan själv använda Dicos mejlsvar hur du vill. Svar kan även lämnas i form av ett särskilt uppsatt utlåtande eller förslag till skrivelse. 
 

Dico har konsultansvarsförsäkring och åtar sig tystnadsplikt om uppdrag och ingående konfidentiella uppgifter. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) beaktas också. Läs följande PDF-dokument om Dicos dataskyddspolicy. Denna webbplats/hemsida är SSL-certifierad.

Lars-Göran Hessmark och kommentaren till SFB i Norstedts Juridiks Blå Bibliotek. Klicka för förstoring av bilden. Främst var tidigare en periodisk tidskrift för nyheter från förlaget. Läs mer om lagkommentaren på fliken ovan om litteratur och länkar. Författarna till lagkommentaren är domstolsjurister med anknytning till balkens tillkomst eller löpande hantering av lagstiftaren och förvaltningsdomstolarna.

Dico hjälper inte bara privatpersoner utan även företag, organisationer och institutioner är välkomna med frågor, t.o.m. andra rådgivare eller ombud som känner behov av medbedömning i frågor enligt socialförsäkringsbalken. Balken är den största i lagboken och är bitvis ganska komplex.

Dicos postadress är: Dico Socialförsäkringsråd, c/o Lars-Göran Hessmark, Agronomvägen 4, 224 80 LUND