Enkla kortfattade svar är gratis.

I övrigt gäller arvoden enligt taxa och beräknad tidsåtgång som du får möjlighet att godkänna i förväg.

Läs här om villkor & prisgrupper så att hanteringen kan bli så smidig som möjligt. Betala genom Bankgiro, Plusgiro eller Swish. Närmare information finns under fliken Hur gör man?

Prisgrupp 1:  0 kr.

En fråga som kan besvaras enkelt och kort av Dico på mindre än 15 minuter.


Prisgrupp 2:  1 200 kr per timme (300 kr per kvart).

En fråga som kräver mer arbete för Dico än i grupp 1 besvaras alltså mot arvode som är betydligt lägre än regeringens timkostnadsnorm för rättshjälp i form av rådgivning (1 802 kr inkl. moms). En fjärdedel av Dicos timpris, dvs. 300 kr, debiteras för varje påbörjad kvart utöver den första.

 

Prisgrupp 3:  Reducerat dagarvode för privatpersoner. 
En fråga som kräver mer än halv arbetsdag för Dico besvaras enligt särskild överenskommelse.


Priserna är inklusive moms. 

Arbetstiden varierar beroende på hur tydlig, omfattande och svår din fråga är. När du har ställt din fråga får du alltid möjlighet att ta ställning till en inledande mejlkommentar med särskild prisuppgift innan Dico tar på sig uppdraget att slutgiltigt besvara din fråga.
Arbetstiden varierar beroende på hur tydlig, omfattande och svår din fråga är. När du har ställt din fråga får du alltid möjlighet att ta ställning till en inledande mejlkommentar med särskild prisuppgift innan Dico tar på sig uppdraget att slutgiltigt besvara din fråga.

Dico strävar f.n.efter att svara inom två arbetsdagar, med ett kortfattat enkelt svar eller med kompletterande frågor. Ärendet avslutas sedan med svar i mejl. Ett särskilt uppsatt utlåtande eller förslag till skrivelse som ska bifogas i stället för svaret i mejlet bör beställas i förväg.